Χρόνος εκτέλεσης και παραλαβής δέματος

Οι παραγγελίες ετοιμάζονται και στέλνονται συνήθως μέσα σε 24 ώρες.
Σε περίπτωση που επιλέξετε την πληρωμή με κατάθεση, η διάρκεια εκτέλεσης της παραγγελίας παρατείνεται μέχρι το ποσό πιστωθεί στον λογαριασμό μας. Για κάθε στάδιο της εκτέλεσης παραγγελίας ενημερώνουμε, στέλνοντας ένα e-mail. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, η διάρκεια της εκτέλεσης παραγγελίας μπορεί να παραταθεί, σε κάθε καθυστέρηση ενημερώνουμε αμέσως μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η παράδοση της παραγγελίας μπορεί να καθυστερήσει:

  • Κατά τη διάρκεια περιόδων με μεγάλη εμπορική κίνηση (Εορτές, Εκπτώσεις)
  • Εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών
  • Σε περίπτωση ανωτέρας βίας